זה משהוא שאני חייב לעקוב
מצפה לראות את זה שט כמה זמן סדר גודל בניה אתה מצפה? שנה שנתיים?