היי,

כפי שידוע לכם ב eFly אסור לפרסם חנויות בארץ מכל סוג שהוא בכל הקשר. אם בכוונתכם לארגן מפגש/ים זה מעולה ומרחיב את התחביב אך בבקשה בלי "אינטרסים". אתם מוזמנים לתת את כל פרטי המפגש על גבי eFly ללא כל קישור למקום אחר אפילו לא בדבר "פרטים נוספים".
כנ"ל לגבי אלבומי תמונות או כל דבר אחר.

תודה ויום טוב
צוות eFly