מחפש בעלים של הפוטורה מEPO עם מנוע סילון.
רוצה לישמוע דיעות של משתמשים אמיתיים