מחפש טירקס 700 ניטרו עם מנוע להחלפה על גובלין 570 עם מנוע ובקר.