מסוק 450 ללא חופה כולל חלפים לכמעט עוד מסוק זהה.
מבקש עבור הכל 450 ש"ח

טל: 0522302008