L59 אלבטרוס יפיפה
בנוי גוף פיבר כנף בלזה.
כולל מדפים ומתקפלים.
דורש תיקון קל אחרי נחיתה בעייתית. נזק לקן נסע וקצת בכנף. מי שמבין ציק צק לתקן.
סטאפ מלא ל8 תאים.
טיסן מהיר מאוד ומלא נוכחות.
תמונות ופרטים בפרטי