לצילומי סרט דרושים מטוסי מיראז 3 / שחק/ נשר סקייל טסים
או מטוסי מיראז לבניה
לפרטים: דודי -0505550988
מחפש גם דגמים לבניה והפניה לחנויות.
כולל מטיסים