לצילומי סרט דרושים:
מטוסי מיראז 3 / נשר /שחק

לפרטים

דודי 0505550988