2-3 סוללות, 3 תאים.
חדשות בלבד. עד 70 ש"ח.

גלעד,
0545913450