מוכן לטיסה במצב פצצה פלייברלס
סרוואים 610
מנוע ובקר סטוק
מחיר 1600 שקל
שחר 053-4444460