קרובת משפחה רוצה לשלוח לנו תמונה שציירה בעצמה מארה"ב. מישהו יודע איך לשלוח את התמונה בדואר על מנת שמכס לא יעצור את החבילה ולא יתחיל לבדוק מה הערך של התמונה? (הערך הוא אפסי אבל לא נראה לי שאפשר יהיה להוכיח שבן משפחה צייר את התמונה )
מאוד אודה על התשובה.