מחפש גוף מסוק או מסוק מוכן גודל 50 פלייברלס בלבד
עדיפות להחלפה על גוף LOGO 600 חשמלי ומערכת פלייברלס miniVbar