למכירה DA-60 במצב מצוין בקושי טס באחריות.
המנוע נמצא באחריות
טס מאט מאד שעות.
נקנה בשלט רחוק הרצליה.

050-9030909